Málokomu je nyní jasné, jakou školu, za jakých podmínek a pro koho chce otevřít v září společnost 1st International School of Ostrava. Ta už provozuje soukromé dvojjazyčné gymnázium a spolupracuje s bilingvní Základní školou Ostrčilova v Ostravě na projektu multikulturálního vzdělávání českých dětí a cizinců. Vázne komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami, rodiče žáků jsou zmateni, cítí se oklamáni. Jednatel společnosti 1st International School of Ostrava Brett Gray se snaží vše vysvětlit.

Jaký statut bude mít škola, kterou chcete v září otevřít?

Zahájíme výuku ve 1st International School of Ostrava, s.r.o., tedy v zahraniční škole na území České republiky. Tak přesně zní statut školy. České zákony jsou postaveny tak, že vlastně nezahrnují statut mezinárodní školy, i když v cizině se tak zahraničním školám říká. A pravda je, že i my zjednodušeně říkáme mezinárodní škola, myslíme tím ovšem právě školu zahraniční. Možná to příliš vysvětluji, ale už jsem se poučil, že musím jasně říci – nebudujeme konkurenci dvojjazyčné škole, která už na Základní škole Ostrčilova existuje, ale otvíráme školu novou, zahraniční.

Jaké vysvědčení dostanou absolventi této školy? Podle jakého vzdělávacího systému se tu bude učit? Máte už povolení k této výuce?

Pokud myslíme absolventy na konci docházky, tak budou mít maturitní vysvědčení platné v mezinárodním měřítku. Po skončení jednotlivých ročníků to budou vysvědčení zahraniční školy učící podle britského vzdělávacího systému. Proces přípravy je poměrně složitý a pro toho, kdo je zvyklý na standardní české školy, asi i těžko srozumitelný. Nejprve jsme si museli najít v zahraničí akreditační orgán a cizí školy, které nám pomohou naši zahraniční školu rozběhnout podle pravidel mezinárodní akreditace. Pak bylo nutné doložit pro akreditační orgán, že o zahraniční školu existuje v Ostravě vůbec nějaký zájem. Souběžně jsme museli požádat ministerstvo školství o povolení, abychom mohli otevřít zahraniční školu na území České republiky. To všechno jsme již udělali a z našeho pohledu teď držíme v rukou nejdůležitější věc – to je povolení českého ministerstva školství.

Poté by měl odstartovat proces mezinárodní akreditace školy…

Přesně tak. U zahraničních škol to funguje jinak než v českých školách. Ty musejí mít akreditaci dříve, než zahájí výuku, a jde vlastně o formální povolení učit. My budeme s akreditačními agenturami z ciziny v kontaktu průběžně, bude to dost podobné, jako jsou akreditace v tuzemských nemocnicích. Tam se také komise chodí dívat průběžně, spolupracuje na tom, aby nemocnice akreditaci mohla mít a až nakonec zhodnotí, jestli vše běží podle mezinárodně platných standardů. Podobně to bude i v naší zahraniční škole.

Jak a kým bude financována nová škola? Kdo na ní může studovat?

Financování bude ze školného a sponzorských darů. Zatímco společný projekt bilingvní školy se Základní a mateřskou školou Ostrčilova má nastaveno financování přes obecně prospěšnou společnost, zahraniční škola bude mít jen a jen soukromé peníze. Žákem může být dítě jakékoli národnosti ve věku od čtyř do devatenácti let.

Jak vysoké bude školné, kde se budou žáci učit, kolik tříd s kolika žáky otevřete?

Školné se bude lišit podle stupně, na kterém budou žáci studovat, a bude se pohybovat od 100 do 250 tisíc korun za rok. Ale nedá se říci, že by ho vždy hradili rodiče. Zahraniční firmy často přispívají na školné dětí svých manažerů nebo je třeba zcela hradí. Záleží to na zvyklostech v zemi původu a na firemní kultuře. Otevřít bychom zatím chtěli sedm tříd. Podle předběžného zájmu počítáme s tím, že by do nich mohlo nastoupit okolo 65 dětí. Možností, kde bude škola sídlit, je několik. Smlouvu na nájem bychom chtěli stihnout uzavřít během dvou týdnů.

Kdo v této škole bude učit, jaký bude vyučovací jazyk?

Učit budou učitelé z anglicky mluvících zemí, většina jich přijde zcela nových, například z Kanady, Velké Británie a Dánska. Někteří učitelé by mohli současně učit v bilingvním projektu, tak jako dosud, i na zahraniční škole. Vyučovacím jazykem bude angličtina.

Co se změní na současných vztazích a existenci soukromého gymnázia 1st international School a bilingvní Základní a mateřské škole Ostrčilova?

Doufám, že se už brzy změní atmosféra, která teď není moc dobrá. Spousta lidí si myslí, že chceme naše gymnázium 1st International School of Ostrava a Základní školu Ostrčilova nahradit novou školou 1st International School of Ostrava, s.r.o. Tak to ale není a nikdy nebylo. Dohoda o partnerství se ZŠ a MŠ Ostrčilova je pro nás stále platná. Nemáme důvod bořit něco, co jsme zakládali, co funguje a co je velmi úspěšné. Věřím, že se vyjasní, že gymnázium a ZŠ Ostrčilova budou pokračovat v bilingvní výuce a kromě toho tu bude navíc existovat ještě šance pro děti, které potřebují mezinárodně platné vysvědčení, protože jsou s rodiči v Ostravě například na rok a pak budou žít třeba v Británii, Německu nebo Francii. Zkrátka nebudou využívat český systém školství.

Jaká je v současnosti komunikace mezi 1st International School a ZŠ Ostrčilova?

Snažíme se obnovit normální vztahy. Tedy, zatím se o to pokoušíme hlavně my. Nedorozumění, které vzniklo zhruba před měsícem, nás stojí spoustu sil. Vnímám jako naši chybu, že jsem od počátku více nekomunikoval s rodiči našich studentů, ale i s veřejností a médii. Kvůli tomu vznikla řada nedorozumění, která vyvolala dokonce i podezření vůči mé osobě, že se dopouštím nebo chci dopustit nezákonného jednání. Proto vidím jako řešení, především obnovit dialog se všemi našimi partnery, o což se velmi usilovně snažím. Současně jsme absolvovali inspekci a řadu vysvětlujících schůzek na úrovni města i kraje. Rodiče musejí být postupně informováni o tom, že máme povolení na zahraniční školu, že je to škola vhodná pro ty, kteří chtějí s dětmi do ciziny nebo jsou v České republice na přechodnou dobu. Budeme se snažit, aby tentokrát bylo vše vysvětleno srozumitelně, že nemá smysl, aby dítě, které bude dělat českou maturitu a studovat na české vysoké škole, přecházelo do nové zahraniční školy. Ale že tím neztratí možnost učit se maximum možného v angličtině – podle českých osnov a s českým vysvědčením.