„Díky tomuto velkorysému daru můžeme podpořit ještě více projektů, než jsme původně zamýšleli,“ řekla ředitelka nadace Blanka Týřová. „Za společnost RPG Industries, která je většinovým akcionářem NWR, mohu slíbit, že naše finanční podpora pro nadaci není nahodilá a že se budeme snažit v ní pokračovat i v příštích letech,“ uvedl Zdeněk Bakala, zástupce vlastníků OKD, který působí zároveň jako místopředseda správní rady nadace.

Nadace OKD má od dárců přislíbeno přibližně 100 milionů korun. Zhruba 80 milionů přitom připadne na projekty realizované na severu Moravy a ve Slezsku, kde těžební firma působí. Nadace bude přispívat hlavně na zdravotní a sociální projekty, na rozvoj regionu a životního prostředí i na programy zaměřené na vzdělávání, kulturu a společenský život. Specialitou nadace bude podpora neziskových organizací při získávání dotací z Evropské unie. Kromě NWR patří mezi dárce také OKD, ta podpoří činnost nadace 73 miliony, a RPG Real Estate dvěma miliony korun.