„Tyto ceny jsou udělovány za výjimečné dovednosti, záchranu lidských životů, popřípadě za prokázání statečnosti v mimořádné situaci,“ vysvětil Pospíšil. Pro přítomné žáky a další účastníky předávání byl následně připraven krátký kulturní program a návštěva radniční věže s výkladem.

(map)