Setkání, které zahájil ředitel ostravské policie Tomáš Landsfeld, se uskutečnilo v budově ostravského magistrátu. Odborníci z NPC něm představili projekt nazvaný Malá policejní akademie, který se již osvědčil v Českých Budějovicích. Je zaměřen na žáky druhého stupně základních škol a studenty víceletých gymnázií. Odpovídající formou se je snaží upozornit na různá nebezpečí týkající se nejen drog, alkoholu a šikany, ale například i náboženských sekt. Součástí projektu je i neprodejné výukové DVD, které si zástupci škol odnesli přímo ze semináře.

Co se týká drog, je podle policistů nezbytné o nich hovořit již na základních školách, kde s nimi některé děti začínají experimentovat. „S drogami, konkrétně marihuanou, se někdy setkáváme již na druhém stupni základních škol. Na středních školách se kromě marihuany objevuje také pervitin,“ řekl šéf ostravského policejního týmu Toxi Jiří Kopeček.