Akce je součástí kampaně Skládka před domem, nebo sběrný dvůr?, která si klade za cíl upozornit občany na sběrné dvory - místa, kde lze celoročně a bezplatně odkládat objemné odpady z domácnosti. Kromě ukázkového sběrného dvora budou v areálu vystaveny nejrůznější typy popelářských aut, nová myčka kontejnerů a „hnízdo“ kontejnerů.

S průvodcem se bude možno zajít podívat na linky na dotřiďování a zpracování odpadu. V učebně Centra odpadové výchovy se budou promítat filmy o nakládání s odpady. Pro děti bude připraven kabaret Ozíci a Skládkoobr, soutěže, koulení popelnic i možnost vyfotit se „jako popelář“ na stupačce popelářského auta. Akce se koná od 10 do 17 hodin, areál OZO se nachází na Frýdecké ulici v Ostravě-Kunčicích a zájemci se sem mohou dopravit autobusy číslo 21 nebo 81 (zastávka Areál OZO).

(mrš)