Soutěž pod záštitou ministerstva práce a sociálních věcí pořádali odborný čtvrtletník Sociální péče a Rada České republiky pro jakost. „Město Ostrava získalo cenu v jedné ze sedmi kategorií, konkrétně Cenu ministra práce a sociálních věcí za kreativní přístup k transformaci sociálních služeb,“ informovala mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Cena kvality v sociální péči je soutěžní projekt určený subjektům poskytujícím terénní nebo rezidenční sociální péči. Jejím cílem je v celé republice najít, vyzvednout a ocenit vynikající jednotlivce, skupiny (pracovní týmy a kolektivy), pro které je profesionální a kvalitní poskytování služeb samozřejmostí.

(zm)