Programy Pro zdraví a Pro radost bude mít na starost ostravský Institut komunitního rozvoje, projekty zařazené do témat Pro budoucnost a Pro Evropu bude obhospodařovat brněnská Nadace Partnerství.

Do výběrového řízení na partnery nadace se přihlásilo šestnáct organizací. „Většina nabídek byla velmi kvalitní. Myslím, že jsme nakonec vybrali organizace, které se těší všeobecnému respektu a mají dokonalý přehled o neziskovém sektoru,“ řekla ředitelka Nadace OKD Blanka Týřová.

Nadace OKD bude přispívat hlavně na rozvoj regionu a životního prostředí, na zdravotní a sociální projekty i na programy zaměřené na vzdělávání, kulturu a společenský život. „Specialitou nadace bude podpora neziskových organizací při získávání dotací z Evropské unie,“ doplnil mluvčí nadace Vladislav Sobol.