„Kvalita vody na všech koupacích místech nepředstavuje zdravotní riziko pro koupající se osoby,“ uvedla krajská hygienička Helena Šebáková. Upřesnila, že minulý týden začali hygienici kontrolovat také vodu v letních umělých koupalištích. Ze čtyřiceti veřejných koupališť zkontrolovali devět, nezjistili žádné nedostatky. Aktuální informace o kvalitě vody na koupacích místech a koupalištích ve volné přírodě zájemci najdou na webových stránkách krajské hygieny: www.khsova.cz.

(mch)