Modernizace odsíření energetiky do konce roku 2009 a odprášení aglomerace, které má být dokončeno v letech 2010 a 2011. Dva projekty za více než miliardu korun. ArcelorMittal slibuje, že jejich realizace přinese významný ekologický efekt.

„Tentokrát si myslím, že to opravdu není jen planý slib,“ reagovala lékařka z Ostravy-Radvanic Eva Schallerová, která léta kritizovala společnost za její vliv na zhoršování životní prostředí a argumentovala narůstajícími počty dětských pacientů s alergiemi a astmaty ve své ordinaci. „Po dubnové demonstraci obyvatel proti společnosti ArcelorMittal na Masarykově náměstí se informace dostaly do světa a jí není jedno, jak vypadá v očích mezinárodní veřejnosti. Hlavním popudem jejich nynější snahy sice je, aby získali glanc navenek. Ale my místní na tom můžeme jenom získat,“ věří Schallerová.

Opatrní jsou v hodnocení oznámených projektů právníci z ekologického právního servisu, kteří spolupracují s občanským sdružením Vzduch z Radvanic a Bartovic. „Mittal je tady přes šest let a zatím se nedostal přes fázi slibů,“ podotkl právník Jan Šrytr, který nevěří, že se přístup společnosti může najednou změnit. „Tyto projekty ale nelze hodnotit, dokud neznáme podrobnosti,“ dodal Šrytr s tím, že jejich tlak na znečišťovatele bude pokračovat.

Hutní gigant ArcelorMittal v minulých letech tvrdil, že se zamořeným ostravským ovzduším nemá vlastně moc společného. Situace se však změnila po příchodu nového předsedy představenstva Sanjaye Samaddara. Společnost uznala svůj podíl a slíbila nápravu. „Zdvojnásobili jsme počet čistění komunikací v závodě, abychom snížili množství polétavého prachu. Eliminovali jsme také noční nakládku vagonů na bartovickém nádraží, což by mělo přinést úlevu od hluku obyvatelům v této oblasti,“ vyjmenoval Samaddar první pozitivní změny, které proběhly po jeho nástupu. Ještě letos by měla společnost také opravit filtrační systém na ocelárně. „Náš nechvalně proslulý červený kouř se tak stane již minulostí,“ konstatoval Samaddar.

Poté by mělo přijít na řadu již zmiňované odsiření dvou kotlů na teplárně, které sníží emise oxidu siřičitého pod čtyři tisíce tun za rok ze současných více než pěti tisíc. Odprášení aglomerací zase dostane emise prachu pod dvacet miligramů na metr krychlový oproti současným padesáti. Společnost přitom oznámila, že připravuje i další kroky k zásadnímu zlepšení – modernizaci tandemových pecí a modernizaci koksárenské baterie.

Kvalitu plánovaných projektů posuzovali v uplynulých dvou měsících čtyři týmy odborníků Vysoké školy báňské-Technické univerzity. „Aglomerace je největší producent prachu a tímto odprášením se podaří snížit jeho množství až desetkrát,“ konstatoval vedoucí jednoho expertního týmu Ján Kret s tím, že jde o nejmodernější zařízení, které je v současné době ve světě k dispozici. V projektu odsíření elektrárny odborníci sice schválili použití takzvané suché metody u dvou kotlů, pro zbývajících osm ale doporučili použití metody mokré, která je mnohem účinnější. Prosazují také rychlejší zavedení těchto opatření, než s jakým počítali v huti. Odborníci z univerzity se už zabývali i projekty na modernizaci koksárenské baterie a tandemových pecí. Závěr ale ještě nezveřejnili, vyžádali si doplňující informace.