Jak informoval mluvčí Biskupství ostravsko-opavského Pavel Siuda, budou novoknězi v následujících dnech sloužit mše svaté ve farnostech, kde působili v jáhenské službě. Současně budou udělovat novokněžské požehnání.

(lap)