Kdo přinesl vysloužilý elektrospotřebič, obdržel volnou vstupenku. Podle velikosti odevzdaného elektrospotřebiče dostávali návštěvníci zajímavé dárky.

„Chceme obdobnými akcemi připomenout všem, že vysloužilé elektrospotřebiče není možné odkládat do komunálního odpadu, ale je nutné je odevzdávat do míst k tomu určených – to znamená do sběrných dvorů či u všech dobrých prodejců elektro,“ uvedl ředitel zákaznického oddělení společnosti Elektrowin Roman Abrham a dodal: „Zoologické zahrady navštěvují většinou rodiny s dětmi či školy. Víme, že děti velmi účinně působí na rodiče a dospělé, aby se chovali zodpovědně.

„Všem nám jde o jeden cíl – chránit společně přírodu. A podobné akce tomu hodně napomáhají,“ dodala Šárka Bartáková z ostravské zoo. V sobotu lidé do kontejneru před zoologickou zahradou vhodili přes dvě stovky různých elektrospotřebičů. Převažovaly staré vysavače, mikrovlnné trouby, varné konvice, vysoušeče vlasů a podobné.

Elektrowin byl založen před třemi lety jako provozovatel kolektivního systému zajišťujícího oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na velké a malé elektrospotřebiče i elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.