Během prázdnin věnujte zvýšenou pozornost svým dětem. Zajímejte se o to, s kým se stýkají, pečlivě si všímejte změny v jejich chování. V období letních měsíců totiž více než jindy hrozí, že se ratolesti chytí drogových partiček. S tímto varováním přicházejí odborníci z centra Renarkon, pomáhajícího drogově závislým lidem.

Vždy ve střehu!

„O prázdninách je třeba více než kdy jindy dbát na důslednou kontrolu dětí, všímat si neobvyklých změn nálad, vzhledu, kamarádů a také opouštění dlouholetých koníčků. To totiž může být signálem k tomu, že dítě experimentuje s drogami. Mnohdy je pak lepší situaci přecenit a poté se jí i s dítětem po letech zasmát než být příliš liberální, nebo problém raději nevidět,“ poradil vedoucí Centra primární prevence Renarkonu Honza Hlaváč.

Pro rodiče, kteří zpozorují u svého dítěte neobvyklé chování a začnou mít podezření, že jejich potomek experimentuje s drogami, je v Renarkonu připravena pomoc. „Rodinná sociálně výchovná poradna nabízí i o prázdninách možnost individuálně konzultovat problém. Pokud je situace natolik závažná, že dítě již s drogou experimentuje, doporučí poradna zařazení dítěte do indikované skupiny,“ řekl Hlaváč.

Setkání

Indikované skupiny jsou určeny všem dětem ve věku od třinácti do osmnácti let, které již mají zkušenost s drogou. Absolvují pravidelná setkání, která probíhají během celého školního roku, a pokračují i během prázdnin. Dětem je odpovídající formou ukázáno, co všechno drogy dokážou a jak se podepisují na duševním i fyzickém zdraví člověka.

„Účast na skupině lze domluvit i po dohodě s poradnou nebo s vedoucím Centra primární prevence, a to na telefonním čísle 724 154 239 pro poradnu, nebo 602 650 042 pro Centrum primární prevence,“ doplnil Hlaváč.

Renarkon nabízí i telefonické konzultace. „V rámci našich služeb je možné konzultovat situaci i po telefonu. Často to stačí k nastartování řešení problému. Nejlepší prevencí je ale s dětmi o jejich volném čase mluvit a nabídnout jim již dříve alternativu k aktivitám během školního roku,“ uvedl vedoucí poradny Vladimír Gembal.

I další služby

Jak zdůraznil Hlaváč, po celé prázdniny fungují v Renarkonu také všechna ostatní zařízení.

„Do ulic vyrazí terénní pracovníci, klienti se mohou obracet také na kontaktní centra a fungovat bude i terapeutická komunita. Také zařízení následné péče, Dům na půli cesty – doléčovací centrum, je o prázdninách otevřeno,“ uzavřel Hlaváč.