Před odjezdem do metropole se poslední procházkou za architektonickými i jinými pamětihodnostmi šumné Ostravy rozloučil se svými příznivci, pro něž společně s antikvariátem a klubem Fiducia tyto akce pořádal. A tak se desítky těch, kteří se s ním včera přišli rozloučit, mohly například dozvědět, že pod Mlýnskou ulicí v centru města vedl jeden z mlýnských náhonů a poznat místo, kde stával mlýn, kam jezdil k příbuzným Emil Frída čili Jaroslav Vrchlický (pamětní deska ve výřezu).