Sdružení Čistá Ostrava, které má likvidaci lagun na starosti, má konečně v rukou souhlasné stanovisko ministerstva z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí. Ministerstvo přitom stanovilo šedesát pět podmínek, které musí při sanačních pracích splňovat, aby se chránilo zdraví obyvatel a co nejméně znečišťovalo okolí. „Podmínek je o něco více, než bývá obvyklé, jde totiž o složitější projekt,“ vysvětlila Jarmila Krebsová z ministerstva životního prostředí. Mezi podmínkami je například povinnost vybudovat monitorovací stanice kvality ovzduší a klimatických poměrů, zamezit úniku škodlivin či pokaždé, když se zjistí nadměrná koncentrace pachových látek, posílit ochranná opatření nebo případně omezit až úplně zastavit práce do té doby, než se situace zlepší.

Sdružení Čistá Ostrava ukončení procesu posuzování vlivu na životní prostředí vítá. „Podmínky souhlasného stanoviska k provedení záměru odpovídají náročnosti projektu odstranění ekologické zátěže lagun Ostramo,“ uvedla manažerka projektu Nápravná opatření – Laguny Ostramo Alena Orlíková. Vedle ověření technologie úpravy ropných kalů na palivovou směs TPS-NOLO1 teď může sdružení pokračovat v přípravách na integrované a dále stavební povolení sanačních prací.

S ověřovacím provozem začne sdružení pravděpodobně už tento měsíc. „Technicky je zkušební odtěžování lagun připraveno. Práce budou zahájeny bezprostředně po schválení provozního řádu zařízení Krajským úřadem Moravskoslezského kraje,“ konstatovala Orlíková. Během plánovaných šesti měsíců, ale v případě příznivých klimatických podmínek i dříve zavápní šestnáct tisíc tun ropných kalů, následně je odtěží a přemění na alternativní palivo. Vyrobená palivová směs bude převezena po dráze přímo k odběrateli, tedy k elektrárnám či cementárnám. Sdružení přitom pokračuje v přípravách na vybudování meziskladu paliva v Heřmanicích, dokumentaci doplňuje o podrobnosti nutné pro další posuzování vlivů na životní prostředí.