Stal se jím Jiří Veselý, který až dosud působil jako ředitel Střední policejní školy v Holešově. Veselý nahradil Jana Hulvu, který u městské policie skončil koncem března letošního roku. Veselý v dubnu zvítězil ve výběrovém řízení. V té době však nemohl být jmenován šéfem strážníků, nesplňoval totiž jedno z kritérií. Podle zákona se totiž ředitelem městské policie může stát pouze strážník. A tím Veselý v dané době nebyl. Rada města Ostravy mu stanovila termín do konce června, aby tuto situaci vyřešil. Nejprve absolvoval předepsaný strážnický kurz. V polovině června pak úspěšně složil zkoušky a stal se strážníkem.