V těchto dnech bylo do skladu pražské potravinové banky dopraveno čtyřicet palet čokoládových oplatek v hodnotě více než 600 tisíc korun. Převážná většina oplatek poputuje do humanitárních a charitativních organizací v České republice, například do třinácti azylových domů Klokánek, dětských domovů či ústavů sociální péče. Další část dodávky oplatků zamíří na letní tábory pro děti z neúplných a sociálně slabých rodin a neziskovým organizacím, které potraviny rozdělí především matkám s dětmi a lidem bez přístřeší. Největší část daru ale skončí ve východních Čechách a na severu Moravy.

Potraviny darovala společnost Kraft Foods, výrobce cukrovinek, kávy a nápojů. Právě tato firma také přispěla částkou 150 tisíc korun na nákup chladicího vozu pro potřeby potravinové banky v Ostravě-Hrabůvce. Ta začala nejchudším rodinám, bezdomovcům a dalším lidem v sociální nouzi sloužit loni v prosinci.

Co je potravinová banka
+ Potravinová banka je jakýmsi skladem pro potraviny, kterým končí trvanlivost. Banka je přijímá jako dar od výrobců, obchodních řetězců i zemědělců. Jídlo pak předává organizacím, které pomáhají lidem v nouzi. Banka se specializuje pouze na logistickou stránku věci a její pracovníci sledují, zda potraviny končí ve správných rukou.
+ Potravinové banky existují po celém světě. První potravinová banka vznikla v roce 1967 v Americe s cílem čelit nárůstu chudoby a zároveň bojovat proti plýtvání potravin. V roce 1984 několik francouzských charitativních organizací založilo první Potravinovou banku v Paříži. Následně začaly potravinové banky vznikat i v ostatních evropských zemí a dnes jsou tyto instituce sdruženy v Evropské federaci potravinových bank.