V té zasedali čtyři nezávislí odborníci, dva zastupitelé města, zástupce rady města, Sboru starostů, Útvaru hlavního architekta, investičního odboru magistrátu a odborníci z VŠB – Technické univerzity Ostrava. Porotci vybírali nejlepší stavby, které byly dokončeny a uvedeny do provozu v letech 2006 a 2007.

Starosta Moravské Ostravy a Přívozu Miroslav Svozil uvedl, že rekonstrukce Domu s pečovatelskou službou na Gajdošově ulici byla v loňském roce pro obvod z hlediska investic prioritní akcí. „Do soutěže jsme rekonstrukci DPS přihlásili na poslední chvíli, o to více jsme rádi, že získala čestné uznání. Musím říci, že se mi objekt po rekonstrukci líbí. A to nejen při pohledu zvenku, pěkné jsou i vnitřní prostory. Konají se tady i koncerty, jsem rád, že v našem obvodu máme další místo, na které se lidé mohou s radostí podívat,“ dodal starosta Svozil.

Generálním dodavatelem rekonstrukce byla společnost Intoza. Majitel firmy Tomáš Závada uvedl, že netradiční projekt připravil architekt Radim Václavík. „Ten spojil dva pavilony areálu krčkem, ve kterém se konají různé společenské akce. Netradičně řešen je i výstup na zahradu a na terasu. V průběhu rekonstrukce nebyl přerušen provoz areálu, i proto nešlo vůbec o lehký úkol. Čestné uznání v rámci soutěže Dům roku nám samozřejmě udělalo velkou radost,“ dodal Závada.