V prvním grantovém kole rozdělí 32 a půl milionu korun, celkové požadavky ale překračují půl miliardy korun. Mnoho organizací proto bude muset pro tentokrát nadace zklamat. „Tak velký zájem jsme rozhodně nečekali,“ přiznává ředitelka Nadace OKD Blanka Týřová.

Peníze organizace shánějí například na hudební a filmové festivaly či kulturní přehlídky, řada projektů je zaměřena na podporu postižených lidí či nákup zdravotního přístroje. Mezi žadateli jsou i školy či mateřské školy, které peníze potřebují na rekontrukci šaten či úpravu školních zahrad. „Z prvních aktivit, které jsme zatím zpracovali, mě zaujaly například pracovně-rehabilitační aktivity pro handicapované nebo sociálně vyloučené spoluobčany,“ uvedla Dana Diváková, ředitelka ostravského Institutu komunitního rozvoje. Ten spolu s brněnskou Nadací partnerství nyní pomáhá Nadaci OKD projekty zpracovat.

Rozhodnutí, které projekty nadace podpoří, padne v polovině srpna. Spolupráci chce Nadace OKD nabídnout i těm žadatelům, kteří v prvním grantovém kole neuspějí. Například jim umožní prezentaci jejich projektů v podnikových novinách OKD, což jim může pomoci sehnat nové dárce a sponzory.

Nadace OKD se řadí k největším firemním dárcům. Od mateřské společnosti OKD letos dostala 73 milionů korun, další peníze věnovaly spřízněné firmy NWR a RPG. Celkem má v současné době k dispozici zhruba 100 milionů korun. Hlavní programy nadace v současnosti směřují k podpoře zdraví a sociálních projektů, rozvoje regionu a životního prostředí, podpoře vzdělávání, kultury a společenského života i projektů pro získávání dotací z Evropské unie.