O jednu z nejlukrativnějších lokalit pro novou výstavbu v centru Ostravy – náměstí Dr. E. Beneše – projevilo v nedávné době zájem několik investorů. Své velkolepé projekty nakonec představili čtyři zájemci, kteří splňovali podmínky dané městem.

Nyní však jeden z nich od svého záměru ustoupil. Významná developerská společnost Orco Project Management oznámila, že se nadále nebude ucházet o možnost odkupu pozemků v této lokalitě. „Je to škoda, právě Orco nabídlo originální a velmi zajímavý projekt i nejvyšší cenu za prodávané pozemky,“ sdělil k této informaci Lukáš Ženatý, náměstek primátora pro finance a majetek. Co stojí za odstoupením Orka?

A kteří zájemci o zástavbu zajímavé lokality v srdci moravskoslezské metropole dále zůstávají ve hře? Další podrobnosti k tomuto tématu pro vás připravujeme.