Vysokoškolské diplomy převzalo dvě stě absolventů, z toho 104 magistrů a 96 bakalářů. Součástí slavnostního aktu byla také promoce sedmi magistrů, kteří vykonali státní rigorózní zkoušku a získali tak právo užívat akademický titul PhDr., a osmi absolventů doktorských studijních programů, kteří dosáhli vědecké hodnosti Ph.D.

Páteční promocí v Domě kultury města Ostravy zakončilo také dvouleté studium v oboru Česká hudba světu, svět české hudbě. třiadevadesát absolventů Univerzity třetího věku Filozofické fakulty. Uzavřel se tak osmý běh tohoto vzdělávání, které filozofická fakulta úspěšně realizuje od roku 1993.

Vědecké studie ukazují, že zájmové vzdělávání věkem příbuzných studentů blahodárně působí jak na jejich psychiku, tak na celkový zdravotní stav. V Česku takto studuje okolo patnácti tisíc seniorů. Počátkem října zasednou další senioři do lavic poslucháren filozofické fakulty, devátý roční tohoto studia bude zaměřen na společenské vědy a českou literaturu.