Veselý, který zvítězil v dubnovém výběrovém řízení, působil dosud jako ředitel Střední policejní školy v Holešově. „Pracoval jsem devětadvacet let u jednoho zaměstnavatele. Usoudil jsem, že je ten správný čas na změnu. Navíc jsem působil dříve u hlídkové a kriminální služby policie, takže je mi tato funkce blízká a určitě mám zkušenosti, které v ní mohu uplatnit,“ vysvětlil své počínání Veselý. Aby se stal ředitelem, musel si také udělat strážnický kurz a složit z něj zkoušku.

Jako nejdůležitější věc, kterou by chtěl u městské policie vylepšit, je komunikace mezi strážníky, občany a sdělovacími prostředky. „Nejdůležitější je, aby se zlepšila přímá komunikace mezi občany a policií a také mezi policií a médii. Pokud se budou dít nějaké zajímavé věci, ať už na poli prevence kriminality nebo přístupů policie k občanům, byl bych rád, aby se o nich občané včas dozvěděli,“ uvedl Veselý.

Chtěl by také zlepšit pověst strážníků. Ti jsou v očích veřejnosti povětšinou vnímáni jako dotěrní udělovači blokových pokut. „Chceme především, aby se lidé se strážniky uměli dohodnout. Ne vždy je třeba problém řešit hned pokutou. Do budoucna chystáme určité projekty, které se budou týkat právě udělování blokových pokut, parkování a celkově stacionární dopravy. Budeme muset vyřešit například problém některých přeplněných parkovišť. V neposlední řadě musíme vylepšit také naše webové stránky, a to jak po stránce věcné, tak po grafické,“ vyjmenoval Veselý. O penězích na tyto kroky, které mají sloužit k vyšší prestiži městské policie, jednal s magistrátem měs­ta.

Dalším cílem, na který se strážníci pod vedením nového ředitele budou soustředit, je zvýšení bezpečnosti občanů. Při splnění tohoto předsevzetí by strážníkům měla pomoci Policie ČR. Podle Veselého je léto příhodnou dobou, kdy je v Ostravě méně lidí, a dají se proto přeskupit síly policie tak, aby jejich práce byla co nejlepší a zajišťovala pořádek. Budou-li moci měštští strážnici i nadále měřit rychlost v obcích, chtěl by Veselý s jednotlivými městskými obvody vytipovat nebezpečná místa, kde řidiči nedodržují rychlost nebo jsou špatně urbanisticky vyřešená, a tyto úseky hlídat.

V budoucnu se pak setká se zástupci odborů a prohlédne si jednotlivé služebny. Jak sám tvrdí, osobní kontakt, je pro nej i práci strážníků důležitý. „Doufám, že občané brzy sami poznají, že se strážnici, jejich práce a přístup k občanům mění,“ zhodnotil Veselý své plány do budoucnosti.

LUCIE LETÁČKOVÁ