Přišli sem na slavnostní pouť, připomenout si odkaz věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří byli v devátém století vysláni na Velkou Moravu šířit křesťanství. Při mši děkovali svatému Cyrilu a Metodějovi za jejich obrovský přínos pro kulturu našeho národa a Slovanů vůbec. Připomněli si zejména význam Cyrilovy mise, který položil základ literatury a právního řádu.

Před kostelem se pak nejen věřící, ale všichni návštěvníci mohli po celý den bavit na pouťových atrakcích. Houpačky, kolotoče, prodejní stánky a další tradiční pouťovou zábavu tu na sobotu zorganizovali představitelé místní radnice.