„Rok 2008 je prvním rokem v historii ÚPO, kdy se snižovaly počty uchazečů ve všech měsících prvního pololetí. Během půlročního období došlo k celkovému snížení stavu o 2541 osob. Klesající trend evidované nezaměstnanosti pokračuje už sedmnáctý měsíc v řadě,“ upřesnila mluvčí úřadu práce Svatava Baďurová. Jedním z hlavních důvodů tohoto velice příznivého vývoje je podle ní nadále velký zájem firem v našem regionu o nové zaměstnance.

Míra nezaměstnanosti dosahovala ke konci června 8,1 procenta, v porovnání s červnem 2007 se snížila o 3,1 procenta. Nově se během června ucházelo o zaměstnání 1637 osob, mezi nimi byli jako obvykle nejvíce zastoupeni bývalí zaměstnanci, již byli uvolněni nebo odešli z pracovních pozic, které nevyžadují žádnou kvalifikaci. Z kvalifikovaných profesí převládaly švadleny a krejčí, prodavači v obchodech, číšníci, servírky, kuchaři, zedníci a zámečníci.

Nově se v evidenci objevilo sto šedesát bývalých zaměstnanců Oděvního podniku, který ukončil v okrese Ostrava svou výrobu. Do evidence se přihlásilo také padesát bývalých živnostníků, kteří ukončili, nebo přerušili svoji samostatně výdělečnou činnost. O zprostředkování zaměstnání rovněž požádalo sedmatřicet osob po výkonu trestu odnětí svobody.

Počet volných pracovních míst v okrese Ostrava se proti minulému měsíci zvýšil o rekordních téměř dvanáct stovek. V závěru června 2008 měli tedy zájemci a uchazeči o zaměstnání k dispozici více než 6,6 tisíce volných pracovních míst. Poprvé v historii tak počet volných pracovních míst překročil šestitisícovou hranici a červnová poptávka po pracovní síle dosáhla nejvyšší hodnoty za celou dobu sledování ukazatele. Z povolání, u nichž zaměstnavatelům postačuje základní vzdělání, bylo nejvíce vhodných pracovních míst pro řidiče nákladních automobilů a tahačů, svářeče kovů a páječe, pomocné dělníky, dělníky nádvorní skupiny, pracovníky ostrahy, obsluhu jeřábů a montážní dělníky. Z profesí vyžadujících střední odborné vzdělání s výučním listem byla poptávka nejvíce po svářečích kovů a páječích.

V celém Moravskoslezském kraji bylo koncem června v evidenci úřadů práce v 54,5 tisíce uchazečů, což je o více než tisíc uchazečů méně než koncem letošního května. Poptávka po nových zaměstnancích roste především zásluhou automobilky Hyundai v Nošovicích. Ta nyní hledá stovky a stovky dělníků a také desítky techniků. Míra nezaměstnanosti v kraji dosáhla koncem června rovných osmi procent.