Mluvčí obvodu Petra Špornová upřesnila, že v Základní škole Komenského a Mateřské škole na ulici Čs. exilu budou zateplovat střechy, ve škole Ľ. Štúra a školce J. Skupy budou vyměněny výtahy ve školních kuchyních. Výměna oken a dveří proběhne v základních školách Porubská 831 a 832, ve školce na Skautské ulici budou rekonstruovat elektroinstalaci. Mateřskou školu V Zahradách čeká úprava kotelny a školku na Dvorní ulici pak výměna rozvodů vody, odpadu a svítidel.

„Prázdninové měsíce už dlouhodobě využíváme k opravě budov škol a školek, aby v září mohli školáci zasednout do nového. Na území našeho městského obvodu je šestadvacet samostatných budov základních a mateřských škol, které byly postaveny v letech 1956 až 1977. K jejich opravám dochází postupně podle technického stavu a finančních prostředků,“ sdělil porubský starosta Miroslav Novák.

Letošní opravy základních a mateřských škol v Porubě si vyžádají částku ve výši zhruba osmnáct milionů korun. Akce jsou financovány z rozpočtu města, opravy v mateřských školách na ulicích Dvorní a V Zahradách hradí porubský obvod ze svého rozpočtu.