Jednička ve znečišťování ovzduší v moravskoslezském kraji – společnost ArcelorMittal Ostrava (AMO), nyní aktivně usiluje o to stát se jedničkou v opačném žebříčku. Prim by chtěla hrát v množství realizovaných ekologických projektů. Kromě odsiřování aglomerací a dalších projektů týkajících se samotného podniku proto Mittal přišel i s akcí vztahující se k populárnímu festivalu Colours of Ostrava.

„Za každých sto vytříděných plastových kelímků na Colours vysadíme na Ostravsku jeden nový strom,“ slíbil před festivalem AMO. Výsledek této akce je shodou okolností vyčíslen rovněž v symbolických jedničkách. „Kelímků bylo na festivalu sebráno sto jedenáct tisíc, což by znamenalo 1110 stromů. Přidáváme jeden navíc, aby se to lépe pamatovalo všem, kteří budou chtít vědět, zda dodržíme slovo,“ sdělila čerstvou zprávu Věra Breiová, tisková mluvčí AMO.

Společnost už v předstihu o svém záměru informovala zastupitele Ostravy a okolních měst a obcí. Vzhledem k tomu, že pro novou výsadbu jsou nejvhodnější podzimní či jarní měsíce, je podle mluvčí nyní vhodná doba k tomu, aby se společnost s obcemi domluvila na přesných místech a termínech sázení. „Iniciativu ocelářů v tomto směru vítáme, dolaďujeme nyní prostory pro výsadbu a počítáme s tím, že v září by mohly být vysazeny první stromy,“ vyjádřil se Dalibor Madej, náměstek ostravského primátora pro životní prostředí.

První stromy by podle Breiové měly být vysazeny v nejznečištěnějším městském obvodu Radvanice a Bartovice, konkrétně v tamním Dalimilově parku. Výsadba všech 1111 dřevin by měla být dokončena do začátku dalšího ročníku festivalu Colours of Ostrava, tedy do začátku července příštího roku.

„Je to pokračování nového přístupu naší společnosti k životnímu prostředí v tomto regionu. Letos rovněž investujeme více než miliardu do odprášení a odsíření. Zřídili jsme také novou pozici v top managementu – ředitele pro životní prostředí,“ dodala závěrem Breiová.