Aby se Bělský les změnil k lepšímu, to si přejí místní lidé, kteří sem chodí relaxovat. Shodlo se na tom také vedení radnice Ostravy-Jihu i Ostravských městských lesů, které tento lesopark spravují. Zájem na tom mají i představitelé města. Ostravští radní zadali třistatisícovou veřejnou zakázku architektovi Petru Májkovi, aby do konce října vypracoval urbanistickou studii Bělského lesa. Ta by měla sloužit pro projektovou přípravu staveb a zařízení, kterými by měl být lesopark doplněn, aby lépe než dosud plnil svou rekreační funkci. Radnice Ostravy-Jihu měla zatím k dispozici studii týkající se obnovy Bělského lesa, která zejména analyzovala současný stav.

„Ten není příliš povzbudivý. Chceme, aby se z Bělského lesa stala atraktivní zóna volnočasových aktivit, kterou budou využívat všichni občané obvodu - od dětí přes maminky s kočárky až po seniory. Ve střední Evropě neexistuje město, které by ve svém nitru mělo takový les,“ řekl místostarosta obvodu Radim Miklas (ODS).

Předpokládá, že příští rok by se mělo se změnami v Bělském lese začít. Finance chce na ně obvod získat z městského rozpočtu, z evropských fondů a z dalších zdrojů. Představitelé obvodu před časem udělali anketu mezi lidmi, jaké změny by si v Bělském lese přáli. Možnosti vyjádřit se k budoucí podobě Bělského lesa využilo 125 občanů. S jejich připomínkami by měli architekti také pracovat.

„Příležitost dostaly i ekologická sdružení a občanské organizace. Mezi nejčastější návrhy patřilo například vytvoření určitého řádu a harmonie v trasách pro chodce, vyznavače kolečkových bruslí i cyklisty. Hodně lidí se shodlo i v tom, že je třeba obnovit naučné a relaxační trasy, odpočinková a meditační zákoutí,“ uvedl Miklas.

Lidé v návrzích také požadovali, aby se při revitalizaci nezapomnělo na úpravy v areálu zdraví, dětské hřiště, zákoutí pro matky s dětmi a vybavení parku lavičkami. Žádají také úpravu prostranství u tramvajové smyčky. Podle Miklase se samozřejmě počítá s ozdravením zeleně. „Rozhodně však nepůjde o nějaké mohutné kácení. Vzniknou tu nová odpočinková místa s lavičkami, nové chodníky, osvětlení a bezpečnostní systém. Také nová kavárna a další. Vše by mělo navazovat na rozšíření Vodního areálu,“ tvrdí Miklas.

Radnice se také chystá vyřešit i komplikovaný přístup do Bělského lesa ze sídliště Dubina a umožnit všem jeho návštěvníkům přejít frekventovanou Plzeňskou ulici bezpečně a bez komplikací. Zřejmě tu vyroste nadchod. „U všech tří vstupů do Bělského lesa by měla vzniknout parkoviště, počítá se s veřejnými toaletami a dalšími službami,“ upřesnil místostarosta.