Cestující městskou hromadnou dopravou by se měli připravit i na změny organizace tramvajových a autobusových linek a umístění zastávek.

Až do 28. srpna se bude ve Vítkovicích rekonstruovat ulice Ruská. Do neděle 27. července bude tato komunikace zcela uzavřena v úseku od ulice Štramberské po Jeremenkovu. Proto je změněna organizace dopravy na zastávce Mírové náměstí a odkloněna linka číslo 57. Pro automobily je vyznačena objízdná trasa.

Do 8. srpna se bude opravovat rampa ulice Hrabovské. Dělníci tu pracují za plného provozu, o víkendu 2. a 3. srpna budou pokládat živičný koberec, proto by řidiči měli počítat s uzávěrou tohoto úseku.

Do neděle se opravoval jeden jízdní pás ulice Frýdecké. Po dokončení první etapy rekonstrukce této komunikace začala další fáze prací, opravuje se druhý jízdní pás. S omezením dopravy by tu měli řidiči počítat do 13. listopadu.

Zřejmě v srpnu se začne opravovat ulice Novoveská. Rekonstrukce potrvá do října. Práce budou zahájeny poté, co společnost OVaK dostaví v úseku ulic Sokola Tůmy a Přemyslovců kanalizaci.

Křižovatka ulic 17. listopadu a B. Nikodéma se začne částečně rekonstruovat také pravděpodobně v srpnu. Přesný termín zahájení a ukončení prací však ještě nebyl stanoven.

„Ředitelství silnic a dálnic České republiky připravuje velkoplošnou opravu povrchu vozovky na silnici číslo I/11 Rudná ve Vítkovicích, ale zatím nebylo o této akci jednáno, nebyly stanoveny termíny,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Další uzavřené úseky vozovek v Ostravě

místo a druh uzávěry
Mariánskohorská I/58 částečná uzávěra, omezení rychlosti
Plzeňská I/58 částečná provoz převeden do druhého jízdního pruhu
Lihovarská úplná oprava mostu
Staroveská oprava autobusové zastávky
Bohumínská II/477 rekonstrukce mostu