Z 1882 osob, které pracovní úřad do rekvalifikací zařadil, jich nejvíce, přes osm stovek, navštěvovalo počítačové kurzy. Další významnou skupinu tvoří různé druhy svářečských kurzů, které absolvovalo asi 270 lidí. Z rekvalifikací vyšlo i přes sto padesát zaučených řemeslníků, například zedníků, malířů, instalatérů, tesařů či kuchařů a kosmetiček.

„Tak vysoký meziroční nárůst rekvalifikací ovlivnil především projekt Dost dobrá šance, který je zaměřený na pomoc dlouhodobě nezaměstnaným na Ostravsku a Mostecku a je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu,“ vysvětlila mluvčí Úřadu práce v Ostravě Svatava Baďurová.

Ne všem lidem se ale podařilo rekvalifikaci dotáhnout do konce. Podíl osob, které uspěly u závěrečných zkoušek a obdržely doklad o nabyté kvalifikaci, dokonce v porovnáním s prvním pololetím roku 2007 poklesl. „Je to opět zejména vlivem projektu Dost dobrá šance. Do něho byli zařazeni z velké části nejproblémovější uchazeči o zaměstnání. A ne všichni měli dost vytrvalosti a schopností rekvalifikaci dotáhnout do úspěšného závěru,“ uvedla Baďurová.

Rekvalifikace mají pomoct lidem najít si nové nebo lepší zaměstnání. Během letošního prvního pololetí nastoupilo do práce nebo zahájilo samostatnou výdělečnou činnost celkem 690 uchazečů, kteří byli evidováni na pracovním úřadě a měli za sebou úspěšnou rekvalifikaci.

Na rekvalifikace vynaložil Úřad práce v Ostravě za prvního půlroku ze svého rozpočtu asi čtyři a půl milionu korun. Úřad dlouhodobě podporuje rekvalifikace zaměstnanců i přímo ve firmách. V prvním pololetí letošního roku uzavřel s jedenácti zaměstnavateli dohody o rekvalifikaci více než stovky zaměstnanců.