Magistrátu došlo přes patnáct set návrhů. Lidé si přejí, aby ulice nesla jméno Karla Líby, který byl proslulý prací se skauty. Často navrhují i jména hornická: Pod kahanem, Perunská, Permoníků, Uhelné náměstí. Mezi návrhy byl například i Ostravak Street, Balíkovská či náměstí Tunelářů. Zdá se, že komise, která bude názvy vybírat, nebude mít lehkou práci.

(jh)