Po vyčištění území od starých dřevin a keřů mohou nyní obyvatelé fifejdského sídliště pozorovat práci těžké techniky, která se zde bude pohybovat až do roku 2010. Na dálnici D 47 naváže Prodloužená Místecká v oblasti dnešní mimoúrovňové křižovatky v Přívoze u Librosu. Pak půjde třemi složitými mostními estakádami přes železniční trať u hlavního nádraží a přes areál bývalého Ostrama.

Další nové mimoúrovňové křížení ve formě kruhového objezdu vznikne v místě střetu s ulicí Mariánskohorskou. Následně povede tento přiváděč dál podél ulice Hornopolní až pod nový most ulice Českobratrské.

Stavba, kterou jako vedoucí člen sdružení řídí společnost Metrostav, má Ředitelství silnic a dálnic jako zadavatele projektu přijít na více než dvě miliardy korun.

Zakreslený přivaděč, který propojí centrum s dálnicí D47