„V červenci zajišťuje provoz pět školek, v srpnu takzvaně přebere štafetu druhá pětice. Řada dětí odjíždí v červenci a srpnu na prázdniny, nebo jsou s rodiči a prarodiči. Je proto pochopitelné, že všechny mateřské školy nejsou plně vytíženy,“ vysvětlila Hana Dinkovová z oddělení školství, kultury a volného času porubské radnice.

Podle ní si většina rodičů uvědomuje, že i děti si potřebují od kolektivu odpočinout, a proto nechávají děti ve školkách jen po nezbytně nutnou dobu. V prvním prázdninovém měsíci mohou rodiče v Porubě vodit své děti do školek na ulicích Čs. exilu, Větrné, B. Martinů, O. Synka a V. Makovského. Koncem července a v srpnu provoz zajistí školky na Nezvalově náměstí, na ulicích Ukrajinské, Jana Šoupala, Sokolovské a Dvorní.

Například ve školce na Větrné ulici se schází denně třicet až čtyřicet dětí ve dvou třídách. „Většina dětí k nám chodí i během školního roku, ostatní jsou z jiných porubských školek,“ řekla ředitelka školy Jarmila Mrukwiová. Podle ní si v létě děti hrají hlavně venku na zahradě, v deštivých dnech je pro ně připraven program ve třídách,“ sdělila ředitelka.

V mateřské škole na ulici V. Makovského bývají děti také na zahradě, v teplých dnech se mohly vykoupat i v bazénu. „Když nám počasí nepřeje, vyprávějí jim učitelky pohádky, povídají si o zajímavých zážitcích nebo hrají hry,“ dodala ředitelka školky Miroslava Rybková. V porubském obvodu je deset mateřských škol s kapacitou přes 1,9 tisíce míst.