Tlak vyvíjený na ArcelorMittal Ostrava (AMO) by mohl podle aktuálního vyjádření ostravského inspektorátu České inspekce životního prostředí (OI ČIŽP) přinést kýžené ovoce. Hutní kolos prý pomalu ale jistě přechází od slov k činům.

První z jeho projektů, které by měly mít vliv na zlepšení ovzduší na Ostravsku, by se měly projevit v roce 2010. Zlomové zlepšení pak nastane o další dva roky později.

„Společnost AMO je největším znečišťovatelem ovzduší v kraji a proto se na ni soustředí naše hlavní pozornost. Tlak, který kromě nás vyvíjí také krajský úřad a ministerstvo životního prostředí, přinese už v první fázi snížení prašnosti o stovky tun ročně,“ vyjádřil se vedoucí oddělení ochrany ovzduší OI ČIŽP Radim Štěrba.

Zmiňované snížení prašnosti by měla přinést instalace účinných tkaninových filtrů do dvou aglomeračních komínů. Jedním z dalších kroků vstříc lepšímu ovzduší je i čištění zaprášených komunikací uvnitř areálu huti.

Stále sporné je naopak budování nové koksárenské baterie, kde ČIŽP požaduje použití nejmodernějších technologií, nebo způsob odsiřování energetiky, které by podle mínění inspektorů mělo probíhat mokrou či alespoň mokrosuchou metodou.

Podle šéfa ocelářského gigantu AMO Sanjay Samaddara současné ekologické projekty huti získávají kladné hodnocení od expertního týmu z Vysoké školy báňské.

„Odprášení aglomerací pomocí textilních filtrů znamená sedmdesátiprocentní snížení emisí prachu z tohoto zařízení oproti současnému stavu. Odsíření energetiky přinese zhruba padesátiprocentní zlepšení,“ vysvětlil Samaddar.