Společnost Lidl Česká republika ji chtěla umístit na parcelu přiléhající k ulici Suchardově. Plánovaná prodejna by tak stála v bezprostředním sousedství dalšího obchodu – Penny marketu, který se nachází na křižovatce ulic Sokolské a Suchardovy.

„Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nesouhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku, na němž by měla být vedena kanalizační přípojka a vedení nízkého napětí. Bez těchto přípojek je výstavba nové prodejny Lidl nerealizovatelná,“ přiblížil způsob zamezení výstavbě obchodu starosta centrálního obvodu Miroslav Svozil.

(map)