Děti si včera mohly na hřišti vedle knihovny ověřit svou fyzickou zdatnost a šikovnost, byly pro ně připraveny zajímavé soutěže o ceny a zábavné vědomostní testy. Strážnice předvedly dětem na figuríně, jak poskytnout první pomoc, připravily test ze zdravovědy, zábavnou formou prověřily jejich znalost dopravních značek a učily děti základním pravidlům zachování vlastní bezpečnosti.

(mch)