Jaký vliv má zdejší ovzduší na zdraví člověka? Na tuto otázku umí odpovědět doktor Radim Šrám, který se v Ústavu experimentální medicíny Akademie věd dlouhodobě zabývá vlivem znečištěného prostředí na zdraví lidí. Jako host by se měl tento uznávaný odborník zúčastnit veřejného zasedání občanského sdružení Vzduch, které se uskuteční 17. září v Základní škole Vrchlického v Radvanicích. Akce začne v 18 hodin a o palčivém problému zde bude mezi dalšími hovořit i Jiří Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava.

Druhá akce, která by mohla lidem napovědět mnohé o tom, jestli se ovzduší v nejvíce znečištěném obvodu bude zlepšovat, se pak bude konat 25. září ve Společenském domě v Bartovicích. Půjde o zasedání zastupitelstva tohoto obvodu opět přístupné veřejnosti, na které by měl přijít Sanjay Samaddar – šéf největšího zdejšího znečišťovatele, hutního kolosu ArcelorMittal Ostrava. „Zasedání zastupitelstva bude veřejnosti přístupné od 17 hodin. Chceme, aby nám i zdejším lidem šéf ArcelorMittalu Ostrava představil projekty, které zlepší špatnou ekologickou situaci v naší městské části. Považujeme za významné, že se občané dozvědí informace z první ruky,“ přiblížil účel setkání s prvním mužem hutního kolosu starosta Radvanic a Bartovic Břetislav Blažek.