Největší znečišťovatel životního prostředí v regionu – hutní kolos ArcelorMittal Ostrava (AMO) – ve čtvrtek vykročil k tomu, aby znatelně zlepšil své negativní renomé. Podepsal totiž smlouvy s dodavateli na dva významné projekty, které mají přinést snížení emisí prachu a oxidu siřičitého. Dodavatelé odprášení aglomerací a odsíření teplárny byli vybráni ve spolupráci s odborníky z Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava. Podle rektora univerzity Tomáše Čermáka jsou obě společnosti zárukou toho, že instalované technologie budou na špičkové úrovni.

První z projektů – instalace tkaninových filtrů do aglomerací Sever a Jih – má přinést snížení koncentrace prachu až o sedmdesát procent. „Aglomerace Sever bude odprášena do konce roku 2010, druhá pak o rok později. Lidé už pak z těchto komínů neuvidí vycházet žádný kouř,“ uvedl při včerejším podpisu smlouvy Rüdiger Margraf z německé společnosti Lühr Filter, která bude zakázku za 1,4 miliardy korun realizovat.

Ještě dříve, a sice do konce roku 2009, má být hotovo odsíření teplárny. Projekt, který by měl snížit o polovinu emise oxidu siřičitého, bude provádět švédská společnost Mobotec. Tato zakázka přijde AMO na více než sto milionů korun. „Jde o první krok k našemu cíli dostat se na úroveň srovnatelných podniků v západní Evropě. Ostrava by měla být v roce 2011 nejčistší ocelářské město,“ zhodnotil význam obou projektů Sanjay Samaddar, předseda představenstva ocelářského kolosu.

Zda jsou tyto sladce znějící sliby Mittalu opravdu realizovány, bude stále pod drobnohledem mnoha lidí, jež jsou nespokojeni se zdejším stavem ovzduší. Ti mají nyní nově také možnost sdělit ocelářskému gigantu své aktuální stížnosti na bezplatné zelené lince 800 100 648.

„Pokud to bude situace vyžadovat, budeme se snažit přijmout opatření, která ohlášený problém zmírní. A pokud nám volající zanechá své telefonní číslo, nejpozději do dvou pracovních dnů mu zavoláme zpět s informací, jestli se děje něco mimořádného, případně jaká opatření přijmeme,“ vysvětlil ještě Petr Baranek, ředitel pro životní prostředí AMO.