Zahraniční škola 1st International School of Ostrava, která byla v pátek slavnostně otevřena, se specializuje zejména na výuku dětí zahraničních investorů. České děti jsou tam v menšině. Jejich rodiče se shodují v tom, že školu zvolili proto, že chtějí, aby děti uměly dobře anglicky. „Rozhodl jazyk, kvalita a pojetí výuky, fakt, že mimoškolní aktivity jsou zde v hojném počtu,“ vyjmenovává důvody jeden z rodičů, Jaroslav Kaloč z Ostravy. Do zahraniční školy nyní nastupuje jeho devítiletý syn. „Dcera chodila dva roky na dvojjazyčnou školu a už je lepší v angličtině než já. Zato syn chodil na běžnou základní školu a z angličtiny neumí skoro nic,“ podotkl Kaloč.

Také desetiletá dcera Žanety Matraszek je novým žákem zahraniční školy. „Moje dcera mluví vlastně třemi jazyky: česky, polsky, protože má polského otce, a anglicky. Teď si přibrala i španělštinu,“ říká Žaneta Matraszek. Předtím navštěvovala dvojjazyčnou výuku v Základní a mateřské škole na Ostrčilově ulici v Ostravě. „Na novou školu přešli i někteří její kamarádi, tak jsme se rozhodli, že ji bude navštěvovat také. Může dál pokračovat v češtině, i když ji nemá sedm hodin týdně, ale jen dvě hodiny,“ vysvětlila Matraszek s tím, že je pro ni důležité, aby měla dcera kromě zahraniční školy ukončené i české vzdělání. Na konci roku proto bude muset skládat rozdílové zkoušky.

Škola funguje v nově připravených třídách ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici, které si pronajala od města. Využívat bude 12 učeben a některé ze společných prostorů, například tělocvičnu. Obsadí asi třicet procent celkové kapacity, ve zbývající části budou dál fungovat volnočasové aktivity.

Na novou školu se těší desetiletý Benedikt Corkill. Angličtina mu problémy nedělá, mluví jí doma s tatínkem. „Bude to skvělé. Hodně se toho dozvím, třeba jak se řekne ve všech možných řečech ahoj,“ vysvětluje. Naopak čeština se podle něj jeho zahraničním kamarádům nelíbí. „Je na ně moc těžká,“ říká.

Vyučující na zahraniční škole jsou převážně z Kanady, ale také z ostatních anglicky mluvících zemí a Dánska. Roční školné začíná na 138 tisících korunách. „Školné je vysoké, ale žila jsem dříve ve Spojených státech a vím, že za dobrou školu se musí platit,“ vysvětlila Matraszek. Kromě školného bude nová zahraniční škola financována ze sponzorských darů a příspěvků firem, které svým zaměstnancům přispívají na mezinárodně uznatelné vzdělání.