Kraj v těchto dnech bilancuje své čtyřleté úsilí o zlepšení životního prostředí v regionu. I díky tlaku médií, veřejnosti a různých organizací několikanásobně zvýšil výdaje jdoucí z rozpočtu do oblastí ekologie, daleko přísnější jsou prý úřednici z hejtmanství i na největší znečišťovatele.

„Často jsme podrobováni různé kritice ze strany ekologů, že bychom mohli být na velké zdroje znečištění ještě tvrdší. Děláme ale v této otázce daleko více, než je běžné jinde. Podnikáme i kroky, které bychom ze zákonné povinnosti činit nemuseli,“ vysvětlil na včerejší tiskové konferenci náměstek hejtmana pro dopravu a životní prostředí Pavol Lukša.

Výrazným krokem vpřed je podle něj zejména změna postoje hutního kolosu ArcelorMittal Ostrava (AMO), který začíná uskutečňovat reálné kroky, jež by měly zlepšit zdejší špatné ovzduší. „Tato zahraniční společnost vytváří ve zdejším regionu obrovské zisky, o které se tady musí také podělit. Proto na AMO tlačíme, aby do ekologie více investoval. A jeho současné projekty s použitím nejmodernějších technologií by zlepšení konečně přinést měly,“ uvedl dále náměstek hejtmana.

Jenom projekty Mittalu ale zdejší ovzduší nezlepší. Region je v nemalé míře zatížen i emisemi, které se zde dostávají ze sousední polské průmyslové aglomerace. Kraj proto vyzval k jednáním své severní sousedy ze Slezského vojvodství. „Prach nezná hranic. Chystáme se tedy s polskou stranou vytvořit k této problematice pracovní skupinu, která by se měla sejít na počátku října. Budeme hledat společnou řeč, jež by měla přinést další omezování škodlivin vznikajících z průmyslu,“ uvedl dále Pavol Lukša.

Zatímco emise z velkých hutních kolosů by se měly podle všech předpokladů v příštích letech snižovat, další velký zdroj znečištění – doprava – naopak nabývá na síle. Recept na zmírnění dopadu automobilismu má podle Lukši název Městská hromadná doprava. „Je třeba lidi zaujmout, nalákat je, přesvědčit, aby více využívali MHD. Což není jednoduchá ani levná záležitost. Stejně tak je v tomto směru důležitá práce se samosprávami měst na řešení obchvatů. I to je však běh na dlouhou trať,“ poznamenal dále náměstek.

Závěrem ještě dodal, že kraj nezapomíná ani na menší, přesto významné znečišťovatele, kterými jsou lidé, jež ve svých domcích topí neekologicky. Do schránek proto bude kraj posílat informační leták, který varuje před tím, že spalováním odpadů v domácnostech vznikají vysoce toxické a mnohdy karcinogenní látky.