O které kroužky je mezi dětmi největší zájem? Na výsluní se drží hip hop a florbal. „Zájem je o pohybové aktivity, například florbal byl hned naplněný. Rozšířili jsme i nabídku v oblasti tanců, mezi populární patří například street dance,“ uvedla Alice Mydlářová, ředitelka Střediska volného času na Ostrčilově ulici v Ostravě, kde se zápisy do kroužků ve čtyřech oblastech, společenskovědní, tělovýchovné, pohybových aktivit a estetické výchovy, konají právě tento týden. Do pravidelného zájmového vzdělávání tam loni docházelo více než patnáct set dětí.

Ve Středisku volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách už mají zápisy za sebou. Od 15. září, kdy se kroužky rozbíhají, tam bude docházet zhruba čtrnáct set dětí. Také v Korunce patří mezi nejžádanější taneční kroužky včetně street dance a florbal. „Hitem je letos také klub deskových her. Hrají se tam nové hry, které jsou lidově řečeno vymakané, učí strategické myšlení a děti to velmi láká,“ podotkla ředitelka Střediska volného času Korunka Dana Secová s tím, že mezi oblíbené patří například i keramický a divadelní kroužek. Novinkou ve Středisku volného času bude od letoška klub tajemna, který je určený starším dětem a budou v něm rozebírat různé záhady, jako například kruhy v obilí. „Hosty budou například psycholog nebo člen klubu science fiction,“ dodala Secová.

Kurz hip hopu nabízí například i ostravská Taneční škola Mládí. „Mladým lidem se to velmi líbí, ale často jen do doby, než zjistí, že je to makačka. Ale pár jich to vydrží,“ říká Marie Vlachová z taneční školy. Loni tento kurz celoročně navštěvovalo 160 dětí a mladých lidí.

S kroužky ale začínají už děti v mateřských školách. „Je o ně obrovský zájem, hlavně o ty, které se konají po obědě v době, kdy už větší děti nechtějí spát,“ vysvětlila Dana Schönová, ředitelka Mateřské školy Ostrava-Poruba na ulici Čs. exilu. Děti mohou navštěvovat například angličtinu, babyaerobic či kurz keramiky. „Rodiče chtějí, aby se tvořivost malých dětí rozvíjela,“ podotkla Schönová. Výhodné je pro ně i to, že nemusejí děti nikam převážet, protože se kroužky konají přímo v budově mateřské školy.