Být bohatý je snem mnoha lidí. Někteří se však tohoto snu snaží dosáhnout za každou cenu, případně mu jsou schopni obětovat cokoliv, mnohdy i dlouholeté přátelství a kamarádství. I pan Malina toužil být pohádkově bohatý, avšak s platem státního úředníka nebyl schopen tento vysněný osobní stav dlouhodobě dosáhnout a změnit, ačkoliv o tom intenzivně přemýšlel. K naplnění snu mu vždy chyběl buď dobrý a reálný nápad, nebo dostatečný finanční kapitál. Zhlédnutí amerického thrilleru z prostředí kasina považoval pan Malina za osudové znamení, které je třeba naplnit. Vidina rychlého a snadného zbohatnutí, zejména při ruletě, jak měl možnost pozorovat v americkém filmu, Malinu zcela uchvátila, a proto s uspořenou pětitisícovkou navštívil místní vyhlášené kasino, aby v ruletě konečně naplnil svůj dosud nedosažený sen o bohatství. Asi za dvě hodiny odcházel Malina z kasina s padesáti tisíci v peněžence.

Druhý den se Malina v místním hostinci U Hlodavců, svěřil se svým ruletovým úspěchem svému známému panu Jahodovi. „Hele, Franto, je to úplně jednoduché, sázíš na červenou nebo černou, je to procentuální pravděpodobnost padesát na padesát. Byl jsem v kasinu necelou hodinu a z pěti tisíc jsem vydělal padesát tisíc. To za hodinu nikde nevyděláš,“ chlubil se Malina Jahodovi. „Chtělo by to však větší kapitál, alespoň milion, aby se dalo vsadit více, a tedy i více vyhrát. Kde ale vzít milion, v bance mi je nepůjčí,“ postěžoval si Malina. „Zajdi za tvým dlouholetým kamarádem Kalinou. Ten je v balíku. V rámci restitucí získal značný majetek a peněz má tolik, že neví co s nimi,“ poradil u piva Jahoda Malinovi.

Rada Jahody se Malinovi zalíbila, a proto ještě téhož večera navštívil svého dlouholetého kamaráda Kalinu, aby jej požádal o půjčku ve výši jednoho milionu korun. „Tomáši, mám super kšeft a potřebuji půjčit milion. Za tři dny ti jej vrátím a dám ti navíc sto tisíc,“ sliboval Malina Kalinovi, v opojení z předchozího úspěchu v kasinu, sobě i Kalinovi rychlý výdělek. Vzhledem k tomu, že se Kalina s Malinou znali od dětství a byli dobří kamarádi, Kalina Malinovi následující den skutečně milion poskytl, když tuto půjčku Malina Kalinovi stvrdil vystavením směnky vlastní, v níž se zavázal vrátit Kalinovi půjčenou částku včetně slíbeného úroku do tří dnů. Následující tři dny Malina usilovně „podnikal“ s půjčeným Kalinovým milionem v místním kasinu. Po třech dnech se sen pana Maliny o bohatství rozplynul a změnil v „noční můru“. Neměl ani půjčený milion, a ani svých padesát tisíc, které prvně vyhrál, neboť všechno v ruletě prohrál. „Nemůžu ti půjčku ještě vrátit, kšeft se trochu zkomplikoval, peníze budu mít za týden,“ lhal Malina Kalinovi, který se po třech dnech upomínal o vrácení půjčky. O svém neúspěchu se Malina pochlubil svému „rádci“ Jahodovi. „Nemám Kalinovi jak vrátit půjčený milion a slíbený úrok, mám strach, že přijdu o dům,“ bědoval neúspěšný „ruletový podnikatel“ Malina. „Tak ten dům daruj co nejdříve svým dětem, Kalina se tak na něj nedostane, a ty budeš Kalinovi ze svého platu platit měsíčně nějakou tisícovku a budeš v klidu. Beztak úbytek jednoho milionu Kalina na svém majetku ani nepozná,“ radil Jahoda Malinovi. Malinovi se nápad Jahody zalíbil a dům s pozemky převedl na své již zletilé děti na základě darovací smlouvy. Kalinovi se vyhýbal a zapíral, a tak se splatnost dluhu natahovala. Kalinovi však došla trpělivost a ač nerad, podal na svého kamaráda žalobu u soudu, aby dostal své peníze zpět. „Vrať mi mé peníze, nebo budu muset v následné exekuci navrhnout prodej tvého domu,“ snažil se Kalina apelovat na dobrovolné splnění dluhu ze strany Maliny, když se setkali u soudu. „Já už žádný dům nemám. Ten už je mých dětí. Budeš se muset spokojit se splátkami tři tisíce měsíčně, neboť více nejsem schopen ze svého platu splácet. Ty máš peněz dost, nijak tě to neohrozí,“ reagoval Malina. „Mrzí mě, že jsi takhle pošlapal naše dlouholeté kamarádství. Věřil jsem ti, a proto jsem ti peníze půjčil. Teď na tebe budu muset podat ještě trestní oznámení, že jsi se zbavil majetku, abys mi nemusel zaplatit dluh!,“ uzavřel Kalina debatu s Malinou. Když Malina uslyšel slova o trestním stíhání, navštívil advokátní kancelář místního advokáta Perkase. „Kalina mi vyhrožoval trestním stíháním, ale Jahoda mi řekl, že se nemusím ničeho bát, že jsem se žádného trestného činu nedopustil. Nevím, komu mám věřit?“ požádal Malina Perkase o radu.

Seriál připravil advokát Petr Kausta

www.kausta.cz

Co advokát Perkas panu Malinovi odpověděl
A) Perkas Malinovi sdělil, že se dopustil trestného činu zneužívání vlastnictví dle § 258 trestního zákona,
B) Perkas Malinovi sdělil, že se dopustil trestného činu zvýhodňování věřitele dle § 256a trestního zákona,
C) Perkas Malinovi sdělil, že se dopustil trestného činu poškozování věřitele dle § 256 písm. a) trestního zákona, Správnou odpověď přineseme v zítřejším vydání na straně krimi.

Sen o bohatství – správná odpověď je C).

Advokát Perkas Malinovi sdělil, že se svým jednáním dopustil trestného činu poškozování věřitele podle ustanovení § 256 trestního zákona. Podle zmíněného ustanovení se uvedeného trestného činu dopustí ten, kdo i jen částečně zmaří uspokojení svého věřitele tím, že a) zničí, poškodí, zatají, zcizí, učiní neupotřebitelnou nebo odstraní část svého majetku; b) předstírá nebo uzná neexistující právo nebo závazek; c) svůj majetek zdánlivě zmen〜šuje; d) v řízení před soudem odmítne splnit zákonnou povinnost učinit prohlášení o svém majetku nebo o majetku právnické osoby, za kterou je oprávněn jednat, nebo v takovém prohlášení uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje. Malina se kon〜krétně dopustil trestného činu poškozování věřitele podle § 256 písm. a) trestního zákona, neboť darováním převedl svůj nemovitý majetek (dům a pozemky) na své děti, čímž zmařil uspokojení svého věřitele pana Kaliny, kterému z titulu půjčky včetně úroků dlužil částku 1,1 milionu korun. Ustanovení § 256 a trestního zákona naopak postihuje dlužníka, který není schopen plnit své splatné závazky, který zmaří uspokojení svého věřitele tím, že zvýhodní jiného věřitele. Zneužívání vlastnictví podle § 258 trestního zákona se pak jednání pana Maliny vůbec netýká. Do budoucna advokát Perkas Malinovi doporučil, aby své dluhy vůči panu Kalinovi i případným ostatním věřitelům řešil jiným způsobem, a to tak, že své dluhy řádně a včas svým věřitelům splatí, případně uspokojí ze svého majetku. V opačném případě mu hrozí trestní stíhání podle výše uvedené právní kvalifikace. Za předpokladu, že by se prokázalo, že v době, kdy si Malina od Kaliny půjčku jeden milion korun bral, měl v úmyslu mu ji nevrátit, mohl by čelit i obvinění pro trestný čin podvodu podle § 250 trestního zákona. V neposlední řadě by věřitel pan Kalina, mohl v civilním řízení odporovat úkonu pana Maliny, kterým Malina odstranil svůj majetek ze svého vlastnictví na své děti v darovací smlouvě uzavřené mezi ním a svými zletilými dětmi, a to ve smyslu ustanovení § 42 a občanského zákoníku. Jelikož pan Malina svůj nemovitý majetek bezúplatně daroval svým dětem, byl by pan Kalina ve své odpůrčí žalobě zcela jistě úspěšný, kdy v takovém případě by mohl požadovat uspokojení své pohledávky z darovaného majetku, tedy i pokud jsou ve vlastnictví dětí pana Maliny. Z příběhu pak plyne poučení, že „ruka spravedlnosti“ sice ne vždy dosáhne na všechny nepoctivce, ale ve většině případů padoucha dopadne a dá průchod právu a spravedlnosti.