Zchátralou budovu v sousedství Městské nemocnice Ostrava chce vedení města Ostravy získat od státu do svého vlastnictví, zrekonstruovat ji a přesunout sem úředníky. Pokud zastupitelstvo za čtrnáct dnů pověří náměstka primátora pro finance Lukáše Ženatého (ODS), aby podepsal s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových smlouvu o bezúplatném převodu této nemovitosti na město, do dvou let budou lidé vyřizovat své doklady na novém místě.

„Nové středisko správních činností vznikne na známém, velmi dobře přístupném místě. I když bude město muset do rekonstrukce vložit nemalé finanční prostředky, vyplatí se to. V současnosti je agenda pasů a občanských průkazů na Gorkého ulici v centru města a dopravně správní odbor sídlí v budově bývalé Union banky. Na nájemném za obě sídla platíme měsíčně přes osm set tisíc korun,“ vysvětlil Ženatý. Předpokládá, že nové středisko správních činností by mohlo začít fungovat koncem roku 2010.

Minulá politická reprezentace města uvažovala o tom, že by středisko správních činností, v němž by se shromáždila veškerá agenda ostravského magistrátu, vybudovala ze zchátralého skeletu naproti Domu kultury města Ostravy. I když město v rozpočtu částečně vyčlenilo peníze, nakonec vše ztroskotalo nejen na nich. S megalomanským plánem tehdy nesouhlasili nejen zastupitelé za ODS, kteří byli v minulém volebním období v opozici, ale také starostové městských obvodů, podle kterých by prý stavba Ostravanům úřady nepřiblížila. Částka přesahující miliardu korun se ukázala příliš vysoká.

Chátrající skelet, tedy nedostavěnou budovu, která měla původně sloužit jako sídlo krajského výboru KSČ a s níž si město po mnoho let nevědělo rady, a související pozemky zastupitelé v červnu prodali za skoro třiapadesát milionů korun společnosti Red House Development. Nový majitel navrhl dvě varianty: buď skelet dostaví, nebo ho zbourá a vznikne úplně nová stavba. Rozhodne se až poté, co prozkoumá technický stav skeletu.