Pokud městští zastupitelé vyčlení z rozpočtu Ostravy na příští rok zhruba půl milionu korun, radnice nechá zhotovit soubory hmatových map pro nevidomé občany. Ty by zahrnovaly střed Ostravy a některé další významné lokality města. „Celkem by mělo být zhotoveno padesát souprav těchto map, za něž by město zaplatilo téměř půl milionu korun,“ uvedl náměstek primátora pro finance Lukáš Ženatý (ODS).

Speciální mapy, které pomohou v orientaci zrakově postiženým lidem, zachytí důležité orientační body, jako jsou památky, ulice a trasy tramvají, na určitém území. Měly by zobrazovat také nejnavštěvovanější místa města. Ženatý předpokládá, že budou vyrobeny příští rok na jaře.

Náměstek primátora pro sociální záležitosti Lubomír Pospíšil (ODS) potvrdil, že k dispozici budou reliéfní mapy zrakově postiženým lidem například v pobočkách Ostravského informačního servisu, mohly by je využívat městské obvody, knihovny, domovy důchodců a složky Integrovaného záchranného systému.

Hmatové mapy zhotoví Dana Fuxová s dcerou Radkou, které už podobné reliéfní mapy připravily pro Prahu, Brno a Opavu. „Jejich mapy jsou perfektně provedeny a jsou naprosto srozumitelné. V poslední době se počet samostatně chodících zrakově postižených lidí podstatně zvýšil. Mapy jim usnadní pohyb a budou dalším příspěvkem k samostatnosti nevidomých,“ uvedli pracovníci krajského střediska sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany TyfloCentra Ostrava.