Pondělkem 15. září skončilo volno a začaly studijní povinnosti také prvním zdejším vysokoškolákům. Akademický rok začal například na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské–Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). Studenti prvního ročníku zahájili svou cestu za univerzitním vzděláním slavnostní imatrikulací, která se konala v nové aule VŠB-–TUO v Ostravě-Porubě.