„Nedovedu si představit, že by vláda nesplnila své usnesení a posunula termíny výstavby a dokončení silnice I/11. Kdyby se tak stalo, je to pro nás nepřijatelné a budeme trvat na tom, aby svůj slib dodržela a původní termíny byly splněny,“ uvedl Roubíček. Podle něj je ale předčasné vynášet ukvapené závěry, když ještě rozpočet fondu neprojednala vláda.

Šimonovský upřesnil, že na infrastrukturu je v následujících sedmi letech z fondů EU určeno zhruba 170 miliard korun, ročně tedy kolem osmadvaceti miliard. „Tím, že se propojí infrastruktura se Slovenskem a Polskem, je tady obrovský hospodářský potenciál,“ dodal.

Aktuální problémy s kapacitním spojením Moravskoslezského kraje se Slovenskem má mimo jiné na programu také mezinárodní konference Transport, která se v Ostravě uskuteční 23. a 24. září.