Náměstek hejtmana pro dopravu a silniční hospodářství Pavol Lukša dodal, že velkokapacitní silniční spojení Moravskoslezského kraje se Slovenskem je prioritou.

„Pro výstavbu a modernizaci tohoto spojení je nutné vykoupit milion metrů čtverečních pozemků. V úvahu je třeba vzít i to, že trasa silnice povede nejen územím velkých měst, ale i úplně malých obcí. V otázce cen, za které se budou pozemky vykupovat, je třeba postupovat citlivě. Na jedné straně je třeba jasně říci, že vlastníci těchto pozemků nemohou stát při jednáních o ceně vydírat, na druhé straně je ale třeba lidem za tyto pozemky zaplatit cenu, kterou budou ochotni akceptovat. Vnímám i okolnost, kterou naše legislativa dosud až tolik nedoceňuje. Jde o to, že lidé, kteří v určitém místě bydlí dlouhá léta či desetiletí, si k němu vytvořili citový vztah. I v této oblasti kraj určitě bude chtít najít cestu k tomu, aby lidem vyšel vstříc,“ uvedl náměstek Lukša.
Jako příklad uvedl pomoc kraje při výstavbě infrastruktury. „Vnímáme, že například lidé z Bystřice, přes jejichž pozemky nová silnice povede, se nechtějí stěhovat mimo obec. Proto se jedná o tom, že by si postavili své nové domky jinde na katastru obce, kraj by pak pomohl s výstavbou infrastruktury,“ upřesnil Lukša.

Nejvyšší představitelé kraje na včerejší tiskové konferenci uvedli, že pro dokončení této silnice stále platí termín rok 2013. „Tento termín je uveden ve vládním usnesení. Rozhodně platí i to, že se výstavba nebude zpožďovat kvůli nedostatku peněz, které na ně v příštích letech bude stát uvolňovat,“ uvedl hejtman Evžen Tošenovský.

S tím, že výkup pozemků od vlastníků nebude jednoduchý, má zkušenosti i starostka Třince Věra Palkovská. „Z téměř sedmi stovek vlastníků jich sto padesát s výkupem nesouhlasí. K urychlení přípravy modernizaci silnice I/11 je proto nezbytné jmenovat manažera, který by se staral o přípravu stavby, ale také urychlit legislativní proces výstavby pozemků a stanovit ceny pozemků pod trasou,“ dodala Palkovská.