Máme velikou, velikou radost. Snažíme se něco podobného v Ostravě získat už patnáct let. Měli jsme zprávy, že zastupitelstvo váhá. Bylo to však rozhodnutí zdravého rozumu. Tím, že máme Ostravici, můžeme totiž využít dané území jako celek.“ Taková byla bezprostřední reakce Michala Soukupa, marketingového ředitele společnosti Amádeus Real, na zprávu, že ostravští zastupitelé odhlasovali záměr jednat o prodeji pozemků na náměstí Dr. E. Beneše v centru města Ostravy právě s jeho společností. Jak také sám poznamenal, trumfem v boji o lukrativní pozemky bylo zřejmě to, že tento developer navázal spolupráci s vlastníkem sousedního módního domu – společností Ostravica Fashion – a představil tak nejkomplexnější řešení.

Ano dalšímu jednání s tímto zájemcem vyslovilo 42 ze 48 přítomných zastupitelů. Město nyní osloví Amádeus Real a začne spolu s ním připravovat smlouvu. Ta by pak měla jít ke schválení do listopadového zastupitelstva.

V případě, že by se dohoda nepodařila, by byl osloven druhý v pořadí, kterým byla určena společnost C 21. Další zájemce o pozemky – Quinlan Private Golub – skončil třetí. „Výsledek hlasování nebyl do poslední chvíle jasný, protože samy jednotlivé politické kluby se uvnitř neshodly na tom, který projekt budou preferovat. Nakonec tedy hlasoval každý zastupitel sám za sebe. Vzhledem k tomu, jak probíhaly diskuse na toto téma v posledních dnech, je pro mě až překvapením, jak jednoznačně byl nakonec určen první v pořadí,“ sdělil Deníku krátce po hlasování náměstek primátora Lukáš Ženatý.

Bude nižší?

Michal Soukup posléze potvrdil zájem okamžitě zahájit jednání s vedením ostravské radnice. „Nevidím možnost, že bychom se nedohodli,“ konstatoval. Před samotným hlasováním zastupitelů ještě zazněla výtka z posudku památkového ústavu na výšku všech tří předložených projektů. Žádný z nich prý není realizovatelný beze změn, protože příliš převyšuje okolní zástavbu. Hlavní architekt města Jaroslav Sedlecký ale podle svých slov, která přednesl zastupitelům, tento názor nesdílí. „Ve světě jsou takové kontrasty běžné,“ poznamenal Sedlecký.

Společnost Amádeus Real by však podle prvních reakcí Michala Soukupa neměla problém s případným snížením budov. „Vše je zatím v podobě projektu. Až teď architekti sednou a začnou malovat podrobnější návrhy,“ dodal ještě marketingový ředitel vítězné společnosti.

PROPOJÍ HISTORII S MODERNOU VÍTĚZNÝ PROJEKT
Propojit nový moderní objekt na náměstí Dr. E. Beneše se sousedním historickým Módním domem Ostravica. Takový záměr má developerská společnost Amádeus Real, která se proto prozíravě spojila s firmou Ostravica Fashion, s níž představila městu společný projekt. „Vznikne jednolitý, polyfunkční komplex s obchodními prostory, administrativou, službami různorodého charakteru, kavárnami a restauracemi či tanečním sálem. Záměr města obnovit bydlení v jeho centrální části naplní v horních podlažích situované bytové jednotky, ze kterých bude výhled na panorama Ostravy,“ přiblížil už dříve projekt Michal Soukup, marketingový ředitel společnosti Amádeus Real. Samostatným prvkem pak podle něj budou zatravněné střešní terasy. Jedinečné propojení staré architektury s novou přinese velkoryse řešené prosklené atrium s důrazem na stávající zeleň.

Vizualizace: Amádeus Real

Pomohla chytrá spolupráce?
Společnost Amádeus Real by měla městu zaplatit za pozemky na náměstí Dr. E. Beneše více než třiaosmdesát milionů korun. Podobné částky však nabízeli i další zájemci, cena tedy nebyla v tomto případě pro hlasování rozhodujícím kritériem. Jednotlivé projekty si navíc byly vzájemně velmi podobné, takže ani v tomto ohledu to neměli zastupitelé při rozhodování jednoduché. To, že se Amádeus Real spojil s majitelem obchodního domu Ostravica Textilia, mu tak zřejmě přineslo podobnou výhodu, jako když vítěz soutěže o Karolinu – společnost Multi Development – koupila s předstihem takzvané Dvojhalí, které stojí na pozemcích, jež byly ve hře před dvěma lety.