Na jedné straně stojí vedení obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP), na straně druhé obyvatelé, kteří v této městské části bydlí. Předmětem sporu je odprodej části pozemků ve vnitrobloku ulice Foerstrovy.

Problém spočívá v tom, že soukromý investor (společnost Residence Foerstrova se sídlem v Praze – pozn. redakce) nyní vlastní v daném místě zelenou plochu s hřištěm, ale nemá k ní možnost dopravního napojení. To by mu umožnilo získání další části pozemku v tomto prostranství, o jehož prodeji zastupitelé obvodu jednali uplynulé úterý. Zatím neúspěšně. Zřejmě i díky začínajícím protestům tamních občanů skončilo hlasování nerozhodně.

„Chtějí prodat pozemek, který je intenzivně využíván veřejností jako pěší komunikace spojující místní zástavbu s ulicí 28. října. Bez ohledu na potřeby lidí je tak zachraňován jeden nepřipravený podnikatelský záměr, který by jinak neměl šanci na přežití,“ upozorňují obyvatelé okolních domů v úvodu petice, pod kterou se zatím podepsalo kolem dvou set lidí.

Bojí se přehuštění zástavby, toho, že si děti z okolí nebudou mít kde hrát. Vadí jim i to, že sami přijdou o chodník, jenž je spojuje třeba s tramvajovými zastávkami nebo s nedalekým nákupním centrem Futurum.

„Jsme asi jediné město v republice, které dovolí ve vnitroblocích stavět něco jiného než dětská hřiště. Mám pocit, že vedení obvodu zajímají jen peníze, které jdou do jeho kasy, a vůbec ne občané, kteří tady žijí,“ horlila na zatím odložený záměr MOaP prodat pozemek Sylvie Víchová, která bydlí na přilehlé Nedbalově ulici.

Starosta této městské části Miroslav Svozil, který je znám svými prohlášeními, že jen nová výstavba bytů oživí skomírající centrum města, však vidí vzniklý problém zcela jinak.

„Je pravda, že společnost, která vlastní kus pozemku v této lokalitě, se na něj nemůže dostat, a tak by chtěla koupit další, asi pět a půl metrový pás, který by ji spojil s ulicí 28. října. Tento pozemek ale nezahrnuje onen chodník, který využívají místní lidé. O ten určitě nepřijdou,“ sdělil Deníku starosta MOaP.

Jak dále uvedl, nějaký další obchod s parkovištěm by mu v daném místě také vadil. Pokud má však investor zájem oživit centrum města bydlením, tak v tom problém nevidí.

„Projekt jsem ještě neviděl. Musíme si dohodnout s investorem schůzku a budeme s ním jednat. Naším zájmem je dohodnout se s oběma stranami,“ vyjádřil se dále Svozil.

Zda se budou nakonec smát obyvatelé dané lokality, či onen soukromý investor, se tedy teprve uvidí. Signatáři petice každopádně avizují, že ačkoliv to nebude jednoduchý boj, oni jej určitě jen tak nevzdají.

Od věci v tomto směru není ani závěrečný výrok starosty Svozila: „Všichni jsou proto, ať se ve městě staví. Ale nesmí to být vedle jejich baráku…“