Seminář je určen žákům maturitních ročníků středních škol a dalším zájemcům o práci v zahraničí. Na semináři vystoupí také Andrea Janasová z informační a poradenské sítě Eures a Miroslava Salavcová z Národního centra Europass, které je prvním evropským souborným dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech. Tento dokument souhrnně popisuje kvalifikace a usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a uchazeči o práci, studenty a vzdělávacími institucemi v celé Evropské unii. Dvouhodinový seminář začíná v půl deváté ráno, vstup je zdarma.

(lap)