Kromě stavby Atria Slezská u ulice Michálkovické se 123 byty, které se v současné době kolauduje, začala výstavba domů Na Františkově, před zahájením je výstavba domů na Sazečské a Vilové ulici. Stavět se bude i U Staré elektrárny, kde bude kromě bytů hlavně kavárna a kanceláře. Na pozemku nad touto ulicí se pak chystá další projekt, a to výstavba bytových domů se 64 bytovými jednotkami. Připravuje se i dostavba bytových domů na ulici Keltičkově, kde vznikne šestatřicet nových bytů.

„Rozhodně se bráníme výstavbě domů, které připomínají „sídlištní“ bloky. Požadujeme, aby jednotlivé domy měly už v projektech například dostatečné množství parkovacích míst, aby se nezapomínalo na klidovou zónu v okolí domů, kde nebudou chybět stromy, dětská hřiště, ale i lavičky a další prvky jako obslužné komunikace a podobně,“ vyjmenovala místostarostka Slezské Ostravy Hana Heráková.