Oba vozy doplní stávající technické vybavení hasičů. Jedná se o speciální velitelský automobil a nosič kontejnerů. Právě ten je pro záchranáře nezbytný, aby mohli na místo mimořádné události převézt látky potřebné k likvidaci havárie.

„Zakoupením speciální techniky a jejím kvalifikovaným použitím při zásazích se naše práce stává mnohem účinnější. A to se pak samozřejmě projeví i ve zvýšení bezpečnosti obyvatel kraje na jedné straně a ve snížení objemu vzniklých škod na straně druhé,“ vysvětlil ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Zdeněk Nytra.